กระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วม

การวางแนวกระสอบทรายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ ควรเติมวัสดุให้แน่นเพื่อการป้องกันได้อย่างดีที่สุดจะใช้วัสดุใดก็ได้ที่สามารถใส่ลงในกระสอบทรายได้แต่ทรายเป็นวัสดุที่ง่ายที่สุดในการทำงาน ฝุ่นและดินเหนียวจะสามารถกั้นน้ำได้ดีกว่าแต่ยากในการทำกระสอบทรายจะใช้ขนาดใดก็ได้แต่ถ้าจะให้ขนย้ายได้อย่างสะดวกควรมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ซึ่งเด็กและคนแก่จะสามารถยกไหว

                
การเลือกที่ตั้งของทำนบกระสอบทราย

ควรเลือกจุดที่ตั้งแล้วทำให้ใช้แนวของกระสอบทรายสั้นและความสูงของทำนบกระสอบทรายไม่สูงมากนัก ไม่ควรวางทำนบกระสอบทรายชิดกับกำแพง ควรวางห่างออกมาประมาณ 2.5 เมตร ถ้าความสูงของทำนบกระสอบทรายเกินกว่า 1 เมตร ควรถางหน้าดินออกเพื่อให้ทำนบกระสอบทรายมีความมั่นคงมากขึ้น


การวางซ้อนกระสอบทราย

ควรวางกระสอบทรายซ้อนทับกัน วางกระสอบทรายใบแรกตามความยาวของทำนบ และวางถุงต่อไปทับปากถุงของถุงแรก
ฐานทำนบควรกว้างไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความสูง วางแถวที่ 2 ขนานกับแถวแรกโดยให้อยู่ชั้นเดียวกัน ชั้นที่ 2 ให้วางกระสอบทรายทับรอยต่อระหว่างแถวแรกกับแถวที่ 2

การปิดช่องว่างของทำนบ

หลังจากวางกระสอบทรายทำทำนบกั้นน้ำเสร็จแล้ว สามารถปิดช่องว่างของทำนบด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อกันน้ำซึม 

  • ให้อุดใต้กระสอบทรายด้วยดินหรือทรายหนาประมาณ 2.5 ซม. กว้าง 30 ซม.ไปตามความยาวฐานของทำนบ วางแผ่นโพลีเอสทีลีนพลาสติกยื่นออกมาประมาณ 30 ซม.จากฐานขอบบนของพลาสติกควรวางข้ามเลยสันของทำนบไปอีกเล็กน้อย แผ่นพลาสติกควรมีความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร 
  • วางแผ่นพลาสติกแบบหลวมๆ แรงดันน้ำจะทำให้แผ่นพลาสติกแนบสนิทกับตัวทำนบกระสอบทราย หากขึงแผ่นพลาสติกตึงเกินไปแรงดันน้ำอาจทำให้พลาสติกเกิดรอยรั่ว  
  • วางกระสอบทรายทับส่วนที่ยื่นออกมาของแผ่นพลาสติกจากฐานของทำนบกระสอบทรายจะช่วยกันน้ำซึมผ่านตัวทำนบได้
  • วางกระสอบทรายประมาณทุก 2 เมตร ทับขอบบนสันของทำนบ วางดินหรือไม้ทับพลาสติกเพื่อกันลมพัดแผ่นพลาสติกหลุดออกมา 
  • ไม่ควรเดินทับแผ่นพลาสติกหรือนำของมีคมเข้าไปใกล้พลาสติกแสดงการใช้กระสอบทรายเป็นโครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราว
แสดงการปิดทับกระสอบทรายด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำ

แสดงการใช้กระสอบทรายเป็นโครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราว ที่ จ.เชียงใหม่