คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม

PDF version available on appstore
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุดดูได้ที่ คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม ฉบับปรับปรุง 2555 หรือกดที่ภาพหนังสือเพื่อเปิดอ่านหน้าถัดไป (สำหรับฉบับเก่า) (รอซักครู่ในการโหลดหน้านี้ เพื่ออ่านออนไลน์)
สามารถ ดาวน์โหลด คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (PDF) หากหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจจะพิมพ์เผยแพร่ สามารถติดต่อเพื่อรับไฟล์ความละเอียดสูง ได้ที่ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010, 053-944156