เกี่ยวกับเว็บไซต์ คลองแม่ข่า

เว็บไซต์คลองแม่ข่า ได้ถูกออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐานกล่าวคือ เว็บไซต์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานโลกเพื่อให้ใช้งานได้ทุกเว็บเบราว์เซอร์โดย ใช้เทคโนโลยีเว็บปัจจุบันเพื่อรองรับอนาคต ออกแบบและใช้งานโดยมีเนื้อหาและรูปภาพไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้งาน โดยทีมวิจัยและพัฒนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานโลก

เว็บไซต์ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต์ ตามมาตรฐาน HTML ที่กำหนดไว้โดย World Wide Web Consortium ที่เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ กล่าวคือผู้ใช้งานสามารถใช้เว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว ไม่ว่า โครม (Chrome), ซาฟารี (Safari), ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox), หรือ อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) รุ่นไหนก็ตาม ผู้ใช้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้เต็มสมรรถนะโดยไม่จำกัดการใช้งานว่าผู้ใช้ต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวใดตัวหนึ่ง และได้ออกแบบให้รองรับอุปกรณ์พกพาในรูปแบบของการออกแบบเว็บที่ตอบสนองทุกเว็บเบราว์เซอร์ (responsive web design) ที่ผู้ใช้งานแท็บเล็ต อย่าง iPad หรือโทรศัพท์สมาร์ตโฟนอย่าง iPhone หรือ Samsung Galaxy สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้เต็มสมรรถนะ

เทคโนโลยีเว็บปัจจุบัน

เว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์คลองแม่ข่านั้นถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ไม่ว่า

  • AJAX (2005)
  • Google Maps JavaScript API v3 (2005)
  • jQuery (2008)
  • Responsive Web Design (2010)
  • Drupal 7 (2011)
  • Leaflet (2011)
  • CSS 3 (2011)
  • HTML 5 (2012)
  • รวมไปถึงการนำ social network(s) มาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางสื่อสาร

ซึ่งได้วางแผนการรองรับการใช้งาน HTML5 และ CSS 3 ที่จะมาเป็นเทคโนโลยีหลักของเว็บไซต์ในอนาคต 

การออกแบบเว็บที่ตอบสนอง

การออกแบบเว็บที่ตอบสนอง (responsive web design - RWD) เป็นเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ที่ถูกนำมาใช้ให้มีการแสดงผลที่เหมาะสมกับเครื่องมือในการเข้าถึงเว็บนั้น ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ที่แสดงผลจะถูกแสดงหน้าตาให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยการทำงานผ่าน CSS3 Media Queries

เว็บไซต์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

เนื้อหาและภาพทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อหาและภาพทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้จะแบ่งได้เป็นสามประเภทคือ (1) เนื้อหาหรือภาพที่ได้ถูกสรรค์สร้างจากทางหน่วยงานโดยตรง (2) เนื้อหาหรือรูปภาพได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของให้เผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม และ (3) เนื้อหาหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ ถูกนำมาใช้ตามลักษณะของครีเอทีฟคอมมนส์ (creative commons) ตามแนวคิดการแผยแพร่อย่างเสรีที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเราเชื่อว่าหน่วยงานในสถานศึกษาและหน่วยงานราชการควรเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนนโยบาย การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการโจรกรรมทางวรรณกรรม ไม่มีการ copy/paste เพราะเราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นนี้จะเป็นการพัฒนาแนวคิดให้การทำงานที่ถูกต้องให้กับชนรุ่นหลังได้

ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

นอกเหนือจากการออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานตามลักษณะของ UI Design (user interface) เหมือนเว็บไซต์อื่นแล้ว เว็บไซต์คลองแม่ข่ายังได้ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานให้เหมาะสมของผู้ใช้งานตามหลักการออกแบบ UX Design (User experience design) โดยคำนึงถึงผู้เข้าชมเป็นศูนย์กลาง ได้ถูกออกแบบและคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก รวมถึงได้ทำการทดสอบและปรับแก้เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในการเป็นสื่อกลางอีกหนึ่งตัว

เว็บไซต์นี้ยังมีการออกแบบให้ง่ายต่อการค้นหาทั้งจากภายใน และจากภายใน ไม่ว่าจากทางกูเกิล (Google) ยาฮู! (Yahoo!) หรือบิง (Bing) โดยออกแบบตามหลักของ SEO (search engine optimization) เพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถหาข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

การจัดการความรู้

เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกรวบรวมและจัดระเบียบในลักษณะของ การจัดการความรู้ (knowledge management - KM) โดยมีการรวมรวม เรียบเรียง และเผยแพร่ อย่างมีระบบ