แบนเนอร์สำหรับแบ่งปัน

ผู้ที่สนใจทำลิงก์เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ สามารถนำภาพไปใช้ และทำลิงก์กลับมาที่เว็บนี้โดยใช้โค้ดตามภาพด้านล่าง 

ภาพขนาดกว้าง 180 พิกเซล

Mae Kha Banner 180 pixel <a href="http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha"><img src=http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha/sites/default/files/maekha-banner-180.png" alt="Mae Kha Banner" /></a>

ภาพขนาดกว้าง 230 พิกเซล

Mae Kha Banner 230 pixel <a href="http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha"><img src=http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha/sites/default/files/maekha-banner-230.png" alt="Mae Kha Banner" /></a>