ภาพถ่ายคลองแม่ข่า

ภาพถ่ายทางอากาศ

 • คลองแม่ข่าบริเวณชุมชนช้างม่อย
 • ประตูน้ำคลองแม่ข่า ไหลสู่แม่น้ำปิงที่บ้านดอนชัย
 • คลองแม่ข่าก่อนถึงประตูน้ำสู่แม่น้ำปิงที่บ้านดอนชัย
 • คลองแม่ข่าไหลขนานกับแม่น้ำปิงบริเวณบ้านดอนชัย
 • คลองแม่ข่าบริเวณถนนอัษฎาธรก่อนถึงแจ่งศรีภูมิ
 • คลองแม่ข่าเหนือชุมชนช้างม่อย
 • ลำเหมืองกางและจุดเชื่อมต่อรวมเข้ากับคลองแม่ข่า
 • คลองแม่ข่าบริเวณหน้าโรงพยาบาลลานนา
 • คลองแม่ข่าบริเวณหลังโรงพยาบาลลานนา
 • คลองแม่ข่าเหนือชุมชนช้างม่อย ในทิศทางมองเข้าคูเมือง
 • คลองแม่ข่าบริเวณถนนมหิดล
 • คลองแม่ข่าบริเวณหมู่บ้านใต้ถนนมหิดล
 • คลองแม่ข่าข้างโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์
 • คลองแม่ข่าบริเวณชุมชนอุ่นอารี

ภาพถ่ายคลองแม่ข่า จากอินเทอร์เน็ตผ่านแฮชแท็ก #MaeKhaCanal

มาร่วมกันถ่ายภาพสภาพคลองแม่ข่าในปัจจุบัน โดยถ่ายผ่าน Instagram และแท็กคำว่า #MaeKhaCanal ภาพของคุณทั้งหมดจะแสดงผลด้านล่างนี้